Should I Start Ricky Ortiz?

Start Ricky Ortiz or ___?

Who Should You Start? (RB)

Who Should You Start? (RB) Week 7