Should I Start Khalif Raymond?

Start Khalif Raymond or ___?