Should I Start Luis Perez?

Start Luis Perez or ___?