Should I Start Ryan Switzer?

Start Ryan Switzer or ___?