Should I Start Ty Montgomery?

Start Ty Montgomery or ___?