Should I Start Devonta Freeman?

Start Devonta Freeman or ___?