Should I Start Geno Smith?

Start Geno Smith or ___?