Should I Start Stephen Gostkowski?

Start Stephen Gostkowski or ___?